Nasza oferta:

usługi archeologiczne

konserwacja zabytków

dokumentacja zabytków


• rozpoznanie archeologiczne terenów pod przyszłe inwestycje (badania powierzchniowe w ramach obszarów AZP, badania geofizyczne, fotografia lotnicza)
• opracowywanie programów badań wykopaliskowych i uzyskiwanie stosownych zezwoleń miejscowych służb konserwatorskich

• archeologiczne badania wykopaliskowe poprzedzające działania inwestycyjne (badania ratownicze, sondażowe i szeroko płaszczyznowe)

• nadzór archeologiczny w trakcie realizacji inwestycji

• opracowywanie wyników badań oraz ich publikacja

• uzyskiwanie decyzji konserwatorskich dopuszczających tereny zbadanych stanowisk archeologicznych pod zabudowę

• kwerenda archiwalna

Pracownia Archeologinczna Andrzej Jankowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.