Usługi archeologiczne


» rozpoznanie archeologiczne terenów pod przyszłe inwestycje (badania powierzchniowe w ramach obszarów AZP, badania geofizyczne, fotografia lotnicza),

» opracowywanie programów badań wykopaliskowych i uzyskiwanie stosownych zezwoleń miejscowych służb konserwatorskich,

» archeologiczne badania wykopaliskowe poprzedzające działania inwestycyjne (badania ratownicze, sondażowe i szeroko płaszczyznowe),

» nadzór archeologiczny w trakcie realizacji inwestycji,

» opracowywanie wyników badań oraz ich publikacja,

» uzyskiwanie decyzji konserwatorskich dopuszczających tereny zbadanych stanowisk archeologicznych pod zabudowę,

» kwerenda archiwalna.