Nasza oferta:

usługi archeologiczne

konserwacja zabytków

dokumentacja zabytków


• konserwacja zabytków uzyskanych w trakcie archeologicznych badań wykopaliskowych

• ekspertyzy konserwatorskie i konstrukcyjne

• opracowywanie programów prac konserwatorskich dotyczących zabytków architektury, parków, układów urbanistycznych i ruralistycznych

• uczestnictwo w imieniu inwestora w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez miejscowe organy ochrony zabytków

• opinie konserwatorskie – w tym stosowne zalecenia i zezwolenia

Pracownia Archeologinczna Andrzej Jankowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.