Konserwacja zabytków


» konserwacja zabytków uzyskanych w trakcie archeologicznych badań wykopaliskowych,

» ekspertyzy konserwatorskie i konstrukcyjne,

» opracowywanie programów prac konserwatorskich dotyczących zabytków architektury, parków, układów urbanistycznych i ruralistycznych,

» uczestnictwo w imieniu inwestora w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez miejscowe organy ochrony zabytków,

» opinie konserwatorskie – w tym stosowne zalecenia i zezwolenia.