Nasza oferta:

usługi archeologiczne

konserwacja zabytków

dokumentacja zabytków


• cyfrowa dokumentacja 2D i 3D zabytków archeologicznych i architektonicznych• fotografia tradycyjna i cyfrowa obiektów zabytkowych (w tym reportażowa i lotnicza)

• cyfrowa rekonstrukcja i modelowanie zabytków archeologicznych i architektonicznych

• opracowywanie przestrzennych modeli terenu obszarów zabytkowych

• ortofotografie planów i profili wykopów badawczych i wektorowa interpretacja stratygrafii

• tradycyjna dokumentacja rysunkowa

• pomiary i osnowy geodezyjne

• budowa baz danych (inwentarze zabytków i jednostek stratyfikacyjnych) zintegrowanych z dokumentacją fotograficzną i rysunkową

• prezentacja wyników badań na stronie internetowej

Pracownia Archeologinczna Andrzej Jankowski. Wszelkie prawa zastrzeżone.